აბაშიძე, გრიგოლ, (1914-1994)

გაზაფხული სტალინის სანაპიროზე : [ლექსები] / გრიგოლ აბაშიძე. - თბილისი : საბჭოთა მწერალი, 1955. - 116 გვ.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა
ქართული ლექსები
ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმი

UDC: 821.353.1-1

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას