აბაშიძე, გრიგოლ, (1914-1994)

გიორგი მეექვსე : პოემა / გრიგოლ აბაშიძე. - თბილისი : საბლიტგამი, 1942. - 75 გვ.

შენიშვნები: ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი. ტ. 1. №35– ფორზაცზე წარწერა: „საყვარელს და სახსოვარს, მარად პატივსაცემს და უმცროსებისათვისაც ახლობელს იოსებ გრიშაშვილს, რომელმაც თავისი წიგნებით კიდევ უფრო შემაყვარა ჩვენი თბილისის და საერთოდ ჩვენი ქვეყნის წარსული; გრ. აბაშიძისაგან 5.12.42. დედაქალაქი“.ამონაჭრები გაზეთებიდან: 1. გ. ნ.-ს რეცენზია ამ წიგნზე, მინაწერით: „კომ“., 1942, № 282, 28 ნოემბ.“ 2. შ. რადიანის წერილი „პოემა ქართველი ხალხის გმირულ წარსულზე“, მინაწერით: „ლიტ. საქართვ.“, 1942, № 39“. 3. ვ. ჭიჭინაძის წერილი „ციტატები“, მინაწერით: „ლიტ. და ხელოვნება“, 1944, № 1, იანვარი“.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა
ქართული პოეზია

UDC: 821.353.1-11

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას