აბაშიძე, გრიგოლ, მწერალი, (1914-1994)

დროშები : [ლექსთა კრებული] / გრიგოლ აბაშიძე. - თბილისი : საბჭოთა მწერალი, 1945. - 59 გვ.

შენიშვნები: ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი. ტ. 1. №36– თავფურცელზე წარწერა: „საყვარელ პოეტს, მარად სახსოვარ სოსო გრიშაშვილს მისი ერთგული და პატივისმცემელი გრ. აბაშიძე. 28. 3. 45“წიგნში დევს გრ. აბაშიძის ლექსები, ამოჭრილი გაზეთებიდან: 1. „სტალინის დროშა“, ამოჭრილი „კომუნისტიდან“ მინაწერით: „1945, 23 თებ.“. 2. „ძლევამოსილი“ მინაწერით: „კომ.“, 1945 წ., № 128. 3. „მაისი და გამარჯვება“ მინაწერით: „კომ.“, 1945, 1 მაისი. აქვე დევს ინფორმაცია გაზეთიდან: „გრ. აბაშიძის შემოქმედების საღამო“ მინაწერით: „გ. ნატროშ. 1945“..

საგნობრივი რუბრიკები:
ლიტერატურა
ქართული ლიტერატურა
ქართული პოეზია
ქართული ლექსები

UDC: 821.353.1-1

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას