აბაშიძე, გრიგოლ, (1914-1994)

ლეგენდა პირველ თბილისელებზე. (დედა) : დრამატ. პოემა 4 მოქმ. / გრიგოლ აბაშიძე. - თბილისი : ცისკარი, 1958. - 54 გვ. : 9 სურ.

შენიშვნები: №39– ამონაჭერი: ჟურნ. „ცისკარი“, 1958, № 12. - აკინძულია ი. გრ. მიერ. ხელნაკეთ ქაღალდის კანზე წერია: „გრიგოლ აბაშიძე. დედა. ლეგენდა პირველ თბილისელებზე. „ცისკარი“, 1958 წ., № 12. ი. გრ.“ გვ. 71. მე-12 სტრიქონში ხაზგასმულია მოქმედი პირის სახელი „გელა“ მიწერილია: „პატარა კახი“. გვ. 76. ხაზგასმულია ბოლო სტრიქონი. მიწერილია: „პატარა კახი“. გვ. 97. ხაზგასმულია სახელები: „გოლა, გელა“. არშიაზე: „სხვა სახელი სჯობს“. გვ. 100. მოხაზულია რამდენიმე სტრიქონი. მიწერილია: „ს. აბაშელი“.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული დრამატურგია
ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმი

UDC: 821.353.1

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას