აბაშიძე, გრიგოლ, (1914-1994)

სამხრეთ საზღვარზე : ლექსები / გრიგოლ აბაშიძე. - თბილისი : კომუნისტი, 1949. - 62 გვ.

შენიშვნები: ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი. ტ. 1. №45 – წიგნში დევს ა. ნემსაძის რეცენზია წინამდებარე წიგნზე ამოჭრილი გაზეთიდან მინაწერით: „Заря В.“ 1950, № 141.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა
ქართული ლექსები

UDC: 821.353.1-1

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას