აბაშიძე, ირაკლი, პოეტი, (1909-1992)

ერთი სიმღერა : [ლექსები] / ირაკლი აბაშიძე. - თბილისი : საბჭოთა მწერალი, 1951. - 71 გვ.

შენიშვნები: ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი. ტ. 1. №59 – გაზეთიდან ამონაჭრები: 1. გ. ფირცხალავას წერილი „სტალინური ეპოქის სადიდებლად“, მინაწერით: „კომუნისტი“, 1951 წ., № 177, 29 ივლისი“. 2. ცნობა ამ წიგნის გამოსვლის შესახებ, მინაწერით: „სახალხო განათლება“, 1951 წ., № 43, 24 ოქტ.“. 3. პ. კოხრეიძის რეცენზია „სოციალისტური სინამდვილის შთაგონებით“, მინაწერით: „ახალგაზრდა კომუნისტი“, № 138, 15 ნოემბ.“. 4. ს. წვერავას წერილი „სიმღერა აყვავებულ გურიაზე“, მინაწერით: „საბჭოთა აფხაზეთი, 1951, № 105. 30 მაისი“. 5. ს. მაღლაკელიძის წერილი „დიდების, ძლიერებისა და სილამაზის საგალობელი“, მინაწერით: „ინდუსტრიული ქუთაისი“.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა
ქართული ლექსები
ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმი

UDC: 821.353.1-1

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას