ახობაძე, ლადო, (1885-1941)

ცხოვრების ტალღები : ლექსები / ლადო ახობაძე ; ი. მამულაშვილის წინასიტყვ. - ტფილისი, 1918 (ქართველთა ბეჭვდითი ამხანაგობ-ის სტ.). - 32 გვ. : სურ.

შენიშვნები: ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი.
კანზე: „ი. გრიშაშვილის წინათქმით“.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა
ქართული პოეზია
ქართული ლექსები

სხვა ავტორები: მამულაშვილი, ი. ;

UDC: 821.353.1-1

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას