ბესიკი, პოეტი, (1750-1791)

[ლექსები, ოდები და პოემები და ნარევი] / ბესიკი ; [წინასიტყ. ავტ. : ლ. ა.]. - თბილისი : საბჭოთა მწერალის გამ-ბა და სტ., 1948. - XII, 140 გვ. - ( პოეტის ბიბლიოთეკა ).

შენიშვნები: ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი.
ყდაზე: „ა. ჭ. გვ. 24“. ფორზაცზე: „ი. გრ.“ იქვე: „ბესარიონ, ბესიკი, ყარიბი, მიჯნური-მეაჯნუნი – სხვადასხვა ავტორია?“ და კიდევ: „ერთი ლექსი ბესიკის არ არის იხ. 24. იგი ეკუთვნის ა. ჭ-ძეს“. გვ. 11. ხაზგასმულია და აღნიშნული კითხვის ნიშნით სიტყვა: „მანტორ“, იქვე მინაწერია: „მაჯნუნ“. გვ. 24. ლექსთან „მიწურვილობდა ზამთრისა ჟამი“ მინაწერი: „ეს ლექსი ა. ჭავჭავაძისაა“. ლექსის ბოლოს 27-ე გვერდზე: „ა. ჭ.“

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა
ქართული ლექსები
ქართული პოემა

სხვა ავტორები: ასათიანი, ლევან, ( 1900-1955 );

UDC: 821.353.1-1 + 821.353.1-11

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას