გამსახურდია, კონსტანტინე,

ვაზის ყვავილობა : პროლოგიანი და ეპილოგიანი რომანი / კ. გამსახურდია. - თბილისი : სახელგამი, 1956 (საქმთავარპოლიგრაფგამომც. ბ.ს. კომბ-ტი). - 660 გვ.

შენიშვნები: ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი.
ფორზაცზე: „ი. გრ. 1956. 30/X“.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული რომანი
ქართული ლიტერატურა

UDC: 821.353.1-31

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას