გამსახურდია, კონსტანტინე, (1893-1975)

მარცხენა თვალით : ნოველების წიგნი / კონსტანტონე გამსახურდია. - ტფილისი, 1930 (პოლიგრაფტრ. 1-ლი სტ.). - 216, [2], [1] გვ.

შენიშვნები: ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი. თავფურცელზე წარწერა: „სოსო გრიშაშვილს ძველ თანამებრძოლს და მეგობარს კონსტანტინე გამსახურდია. ბორჯომი, 1930, 27.VII.“ ბოლოში ფორზაცზე და კანის მე-3 გვერდზე წერია: „გამოტოვებულია სიტყვები სიტყვარში: ეფუტი; დარაია; ნალია; გასაგისი; მინდი; ჩიჩი; ძიგირი; მარეკებს; თუთაში; ხარდანი; ჭიჭინობელა; წაკორტი; ხოში (გვ. 20); მონია-ზე; ჭრუტი, ზინთი; (ვ. ბარნოვის საყვ. სიტყვა), ნინევი; ოლე (შ. მღვიმელი), კველა; ქაბარკა; ჟღალი, ჩარა (გვ. 40); აწიტებდნენ; (მ. ჯ.), ბურჩხა; რევანდი; ლურისგუდა; დაგვიმორია; ისიროტა – მცენ., გრულიაშემო; ორანი; მეითარი; მერეხი; ვარაუდი, 74; წყრთა, გვ. 78; მათარა, გვ. 194; ცისმარე – გვ. 3, 16; მყარი – 189, – არასწორად ახსნილი... ჭარკუნი; ჯგეფი; მრუმე; ხაბო; ზამბარი; ტალერი; სტეპი, 191; მაშინა, 199“. გვ. 43. არშიაზე: „ნერონი?“. გვ. 49. არშიაზე: „ვ. ბარნოვის სტილით, ფრჩხილებით (–)“. გვ. 23. პირველ აბზაცში ხაზგასმულია: „ქერტლი და თებო“ არშიაზე: „ერთი და იგივეა (?). ქერტლი – თმათა ანაცვენი თებო (საბა, 326)“. გვ. 58. ხაზგასმულია: „დაუსკინტლავთ“. გასწვრივ არშიაზე კითხვის ნიშანი. იქვე მიწერილია: „დაუსხლავთ („სხილი“)“. გვ. 78. ხაზგასმულია: „სამი წყრთა“. არშიაზე წერია: „სამი წყრთა – სიგრძე?“. გვ. 80. ხაზგასმულია: „წალიკონი“. ქვემოთ არშიაზე: „წალიკონი – (ნიავქარიო, ახსნილია ბოლოში), როგორ შეუძლიან ნიავქარს ხეხილების გაოხრება. გრიგალი ქარი?“ გვ. 84. ხაზგასმულია ნოველის სათაური: „ზარები გრიგალში“. არშიაზე: „ზარისხმა ქარში“ (იხ. პ. იაშვილის ლექსი)“. წიგნში დევს 1. კალენდრის ერთი ფურცელი წარწერებით. „დოლაბი (მეგრულია) წისქვილი. ერქვანი (ძვ. ქართ. და მეგრ.) თრიაქ-ფარუხი – წამალია?. რაფი.“ 2. ამონაჭერი გაზეთ „ახალგ. კომ.“, 1930, 30 ივლ., 166-ე ნომრიდან დ. ბენაშვილის რეცენზიით „ორივე თვალებით – რეაქციისაკენ“.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა
ქართული მოთხრობები

UDC: 821.353.1-32

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას