ძიძიგური, შოთა, (1911-1994)

დამწერლობის წარმოშობა და განვითარება : სერია VI / შოთა ძიძიგური ; [რედ. : ზ. ჭუმბურიძე] ; საქართველოს სსრ პოლიტიკური და მეცნიერული ცოდნის გამავრცელებელი საზოგადოება. - თბილისი, 1958. - 35 გვ.

შენიშვნები: იბეჭდება ევისა და ლიტერატურის სექციის ბიუროს დადგენილებით. თავმჯდომარე გ. ახვლედიანი.

საგნობრივი რუბრიკები:
დამწერლობა
დამწერლობის წარმოშობა
შესწავლის მეთოდები

სხვა ავტორები: ჭუმბურიძე, ზ. ;

საქართველოს სსრ პოლიტიკური და მეცნიერული ცოდნის გამავრცელებელი საზოგადოება

UDC: 003(09)+930.2:003.072

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას