გუნია, ვალერიან, (1862-1938)

ვაის გავეყარე, ვუის შევეყარე! : კომედია-ხუმრობა 3 მოქმ. / ვ. გუნია. - ტფილისი, 1893. - გვ.:119-200

შენიშვნები: ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი. თავფურცელზე უწინდელი მფლობელის ხელწერა: „Н. Сванидзе“.

ამონაჭერი წიგნიდან ვ. გუნია. დრამები და კომედიები. წ. 2. ტფ., 1893.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა
ქართული დრამატურგია

UDC: 821.353.1-2 + 821.353.1-22

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას