Научно-технический прогресс: взаимодействие факторов и тенденции развития / [А. И. Антипенко, В. К. Александров, Е. М. Бабосов и др.]; Редкол.: Е. М. Бабосов и др.; АН БССР, Ин-т философии и права, Респ. совет методол. семинаров при президиуме АН БССР - Минск: Наука и техника , 1989. - 262,[1] с.

Авт. указаны на обороте тит. л.

5343000266

მეცნიერება ტექნიკური პროგრესი ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევები

330.341.1

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას