დადიანი, ნიკოლოზ

საამდროო გამოცანები : (ზმაკიდურები ჩვენს მოღვაწეებზე) / თ. ნ. ტ. დადიანისა. - ქუთაისი : მ.ა. ბარკალაიას გამოცემა, 1897 ("მეურნის" რედაქციის სტ.). - 34 გვ.

შენიშვნები: ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი. ტ. 1. № 1160–1161 – თავფურცელზე: „ი. გრიშაშვილი. ტფილისი, მაისი, 14 წ.“ იქვე: „როცა ეს ზმაკიდურები დაიბეჭდა „ივერიაში“, ასეთი სათაური ჰქონდა: არჩილური, შვიდ-თავი (სამდრო ამოცანები ნ. დადიანისა). ამ დროიდან და ამ ნომრიდან დაიწყო ბეჭდვა. (იხ. „ივერია“. 1891 წ., № 125). სად, როდის დაიბეჭდა, იხ. ტექსტი. ი. გრ.“ ტექსტში ყოველ ლექსს მიწერილი აქვს, თუ სად და როდის დაიბეჭდა. გვ. 7. მეოთხე სტრიქონში ხაზგასმულია „ფაზარი“ და მიწერილია: „ძვირფასი ქვა. (იხ. „ვეფხისტყაოსანი“)“. გვ. 13. სქოლიოში ფსევდონიმს „დონ-იაგო“ მიწერილი აქვს: „-მანსვეტაშვილი, ი.“ გვ. 23. სქოლიოში მიწერილია: „1. ნათაძეს – ალექსანდრე, „ბაშვთა მოკეთე“-ს ავტ. 1.ნა-ლის – ნანეიშვილი, ალექს. 3.ნასიძე – მიხეილ“. გვ. 25. სქოლიოში ფსევდონიმს – „ორანიანი“ მიწერილი აქვს: „არტემ ახნაზაროვი“. გვ. 27. ფსევდონიმს „სანო“ მიწერილი აქვს: „სტეპკო ჭრელაშვილი“. გვ. 29. ფსევდონიმს „ურბნელი“ მიწერილი აქვს: „ნ. ხიზანაშვილი“. გვ. 30. ფსევდონიმს „ფრონელი“ მიწერილი აქვს: „ალ. ყიფშიძე“ და „ფშაველა“-ს „ლ. რაზიკაშვილი“. გვ. 31. „ღულაძე“-სთან მიწერილია: „ანდრია ღულაძე“. გვ. 32. სქოლიოში ფსევდონიმს „წყალტუბელი“ მიწერილი აქვს: „გ. იოსელიანი“.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა

UDC: 821.353.1-193.1

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას