რუსთაველი, შოთა, (1160-12??)

ვეფხისტყაოსანი / შოთა რუსთაველი ; [მინიატურული გამოცემა მოამზად. გ. წერეთელმა, ს. ცაიშვილმა, გ. კარტოზიამ ; რედ. ი. აბაშიძე, გ. წერეთელი ; ტექსტში ჩართული სერგო ქობულაძის ილუსტრაციები იბეჭდება 1937 წლის გამოცემიდან]. - თბილისი : განათლება, 1966. - 362, [6] გვ. : ილ.

შენიშვნები: მინიატურული გამოცემა.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა
ქართული პოემა

სხვა ავტორები: წერეთელი, გ. ; ცაიშვილი, სარგის, , ლიტერატურათმცოდნე ( 1929-1992 ); კარტოზია, გ. ; აბაშიძე, ი., ; ქობულაძე, სერგო, ( 1909-1978 );

UDC: 821.353.1-13

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას