რუსთაველი, შოთა, პოეტი, (1160-12??)

Витязь в барсовой шкуре : [Поэма] / Шота Руставели ; [Пер. с груз. К. Бальмонта ; Вступ. ст. С. Цаишвили, с. 5-32 ; Ил. Л. Гудиашвили]. - Тб. : Мерани, 1989. - 283, [1] с : ил.

შენიშვნები: На пер. авт. не указан. Изд. также под загл. : Витязь в тигровой шкуре. Загл. также груз.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული პოემა
ვეფხისტყაოსანი

სხვა ავტორები: Бальмонт, К. ;

UDC: 821.353.1-1

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას