რუსთაველი, შოთა, პოეტი, (1160-12??)

Витязь в барсовой шкуре : [Поэма] / Шота Руставели ; Пер.с груз.Н. Заболоцкого ; Худож. А. Шмаринов. - М. : Худож. лит-ра, 1987. - 190 [1] с. : ил.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული პოემა

სხვა ავტორები: Шмаринов, А. ; Заболоцкий, Николай Алексеевич. ;

UDC: 821.353.1-1

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას