რუსთაველი, შოთა, პოეტი, (1160-12??)

Витязь в тигровой шкуре : [Поэма] / Шота Руставели ; [Переводы К. Д. Бальмонта, П. А. Петренко, Н. А. Заболоцкого ; вступ. ст., с. 5-36, сост., подгот. текста и примеч. А. Г. Барамидзе, С. С. Цаишвили]. - Л. : Сов. писатель. Ленингр. отд-ние, 1988. - 652,[1] с., [8] л. : ил. - ( Б-ка поэта: большая серия/основана М. Горьким. - 2-е изд. ).

526501103X

89-1833

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული პოემა
ვეფხისტყაოსანი

სხვა ავტორები: Бальмонт К. Д. ; Петренко П. А. ; Заболоцкий, Николай Алексеевич. ( 1903-1958 . ); Барамидзе А. Г. ; Цаишвили С. С. ;

UDC: 821.353.1-1

84Гр7

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას