რუსთაველი, შოთა, პოეტი, (1160-12??)

Витязь в тигровой шкуре / Шота Руставели ; Пер.с груз. П. Петренко ; При участии и под ред. К. Чичинадзе ; Ред. С. Цаишвили ; Худож. оформл. Р. Кондахсазова. - Тб. : Мерани, 1984. - 336 с. : ил.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული პოეზია

სხვა ავტორები: Петренко, П. ; Чичинадзе, К. ; Кондахсазова, Р. ;

UDC: 821.353.1-1

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას