რუსთაველი, შოთა, პოეტი, (1160-12??)

Витязь в тигровой шкуре / Шота Руставели ; Пер. Н. А. Заболоцкого ; Вступ. статья, подг. текста и примечания А. Г. Барамидзе ; Ил. С. Кобуладзе. - Л. : Сов. писатель, 1977. - 280 с. : с ил ; 1л. портр. - ( Б-ка поэта. Большая серия ; 2-е издание ).

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული პოეზია

სხვა ავტორები: Заболоцкий, Николай Алексеевич. ( 1903-1958 . ); Барамидзе, Александр ; Кобуладзе, Серго ;

UDC: 821.353.1-1

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას