რუსთაველი, შოთა, (1160-12??)

ვეფხის–ტყაოსანი : 4 პორტრეტით და 21 სურათით / შოთა რუსთაველი ; დ. კარიჭაშვილის წინასიტყვაობით, შენიშვნებით და ვრცელის ლექსიკონით. - მე–19 გამოცემა. - ტფილისი : წერა–კითხვის გამავრც. საზოგადოების გამოცემა №63, 1903 (არ. ქუთათელაძის სტ.). - XXX, 361 გვ. : ილ. ; 20 სმ.

შენიშვნები: დანართი: ლექსიკონი.


საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა
ქართული პოემა

სხვა ავტორები: კარიჭაშვილი, დავით ;

UDC: 821.353.1-13

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას