რუსთაველი, შოთა, პოეტი, (1160-12??)

ვეფხის-ტყაოსანი : (სურათებით) / შოთა რუსთაველი ; [წინასიტყვ. ავტ. : კ. თავართქილაძე ; ილ. მხატვ. ი. ზიჩი]. - მე-20 გამოც.. - თფილისი : გამოცემა კ. თავართქილაძისა, 1910 (სტ. "ნადეჟდა"). - XVIII, 268 გვ. : ილ.

შენიშვნები: დანართი: სიტყვების განმარტება, გვ. 260-268.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართლი პოემა

UDC: 821.353.1-13

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას