რუსთაველი, შოთა, პოეტი, (1160-12??)

Витязь в тигровой шкуре / Шота Руставели ; Прозаическое переложение для юнишества Г. Иоселиани ; Пер. с груз. Г. Арджеванидзе. - Тб. : Заря Востока, 1938. - 108 с. : с ил.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული პოემა

სხვა ავტორები: Арджеванидзе, Г. ;

UDC: 821.353.1-13

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას