რუსთაველი, შოთა, პოეტი, (1160-12??)

Витязь в тигровой шкуре : Поэма в стихах / Шота Руставели ; Пер. с груз. Ш. Нуцубидзе ; Илл.худ. И. Тоидзе ; Оформл. худ. Н. Мухина. - Тб. : Гослитиздат, 1950. - 244 с. : 21 л. ил.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული პოემა

სხვა ავტორები: Нуцубидзе, Шалва ; Тоидзе, И. ;

UDC: 821.353.1-13

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას