რუსთაველი, შოთა, პოეტი, (1160-12??)

Витязь в тигровой шкуре / Шота Руставели ; Пер. с груз.и для юнощества обработ. Н. Заболоцкий. - Тб. : Заря Востока, 1949. - 184, [7] с. : с ил. 7л. илл.

შენიშვნები: Перед загл. авт : Шота Руставели.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული პოემა

სხვა ავტორები: Заболоцкий, Николай Алексеевич. ( 1903-1958 . );

UDC: 821.353.1-13

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას