რუსთაველი, შოთა, პოეტი, (1160-12??)

Витязь в тигровой шкуре / Шота Руставели ; Пер. с груз.Ш. Нуцубидзе ; Ред. А. Барамидзе ; Оформление худож. Э. Бурджанадзе. - Тб. : Мерани, 1979. - 242 с. : с ил., 46л. ил.,1л. портр.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული პოემა

სხვა ავტორები: Барамидзе, Александр ; Бурджанадзе, Э. ; Нуцубидзе, Шалва ;

UDC: 821.353.1-13

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას