რუსთაველი, შოთა, პოეტი, (1160-12??)

Витязь в тигровой шкуре / Шота Руставели ; Пер. с груз.и предисл. Н. Заболоцкого ; Вступ. статья С. Цаишвили [с.16-48] ; Илл. худож. С. Кобуладзе. - М ; Л. : Сов. писатель, 1966. - 382 с. : 5л. ил. - ( Б-ка поэта ).

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული პოემა

სხვა ავტორები: Кобуладзе, Серго ; Заболоцкий, Николай Алексеевич. ( 1903-1958 . );

UDC: 821.353.1-13

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას