რუსთაველი, შოთა, პოეტი, (1160-12??)

Витязь в тигровой шкуре / Шота Руставели ; Пер. с груз.и предисл. Н. Заболоцкого ; Худож. Л. Цуцкиридзе. - М. : Худож. лит, 1966. - 302 с. : с илл.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული პოემა

სხვა ავტორები: Цуцкиридзе, Л. ; Заболоцкий, Николай Алексеевич. ( 1903-1958 . );

UDC: 821.353.1-13

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას