რუსთაველი, შოთა, პოეტი, (1160-12??)

Витязь в тигровой шкуре : Поэма / Шота Руставели ; Пер. с груз. и обработал для юнишества Н. Заболоцкий ; предисл. Б. Жгенти ; Илл.: С. Кобуладзе. - М. : Дет. лит., 1965. - 217 с. : с иллю, 12л. илл. - ( Школьная б-ка ).

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული პოემა

სხვა ავტორები: Жгенти, Б. ;

UDC: 821.353.1-13

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას