რუსთაველი, შოთა, პოეტი, (1160-12??)

Витязь в тигровой шкуре / Шота Руставели ; пер. с груз. Н. Заболоцкого ; Предисл. И. Абашидзе ; Илл. С. Кобуладзе. - М. : Гослитиздат, 1962. - 319 с., [12] л. ил ил.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული პოემა

სხვა ავტორები: Заболоцкий, Николай Алексеевич. ;

UDC: 821.353.1-13

84(5Гру)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას