რუსთაველი, შოთა, პოეტი, (1160-12??)

Витязь в тигровой шкуре / Шота Руставели ; Пер. с груз. Н. Заболоцкий ; Ред. перевода С. Чиковани ; Ил. С. Кобуладзе ; Оформл. худож. Е. Ракузина. - М. : Худож. лит., 1957. - 292 с. : с ил., 10л. ил., 1л. портр.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული პოემა

სხვა ავტორები: Чиковани, С. ; Заболоцкий, Николай Алексеевич. ;

UDC: 821.353.1-13

84(5Гру)3

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას