რუსთაველი, შოთა, პოეტი, (1160-12??)

Витязь в тигровой шкуре / Шота Руставели ; [Пер. с груз.и обработ. для юнишества Н. Заболоцкий ; Вступ. статья Б. Жгенти ; Илл. И. Тоидзе]. - М. ; Л. : Детгиз, 1950. - 238 с. : 8 л. илл. - ( Школьная б-ка ).

შენიშვნები: Перед загл. авт: Шота Руставели.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული პოემა

სხვა ავტორები: Тоидзе, И. ; Жгенти, Б. ; Заболоцкий, Николай Алексеевич. ;

UDC: 821.353.1-13

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას