რუსთაველი, შოთა, პოეტი, (1160-12??)

Витязь в тигровой шкуре : Поэма / Шота Руставели ; Пер. с груз. и обраб. Н. А. Заболоцкого ; Авт. предисл. Б. Жгенти ; Рис. С. Кобуладзе. - М. : Дет. лит., 1977. - 223 с. : с ил ; 1л. портр. - ( Школьная б-ка. Для восьмилет. и сред. школы ).

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული პოეზია

სხვა ავტორები: Заболоцкий, Николай Алексеевич. ( 1903-1958 . ); Кобуладзе, Серго ;

UDC: 821.353.1-13

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას