რუსთაველი, შოთა, პოეტი, (1160-12??)

Витязь в тигровой шкуре / Шота Руставели ; Пер. с груз. Н. А. Заболоцкого ; Вступит. статья И. Абашидзе ; Примеч. С Цаишвили ; Илл. С. Кобуладзе. - М. : Худож. лит., 1969. - 367 с. : 11л. илл. - ( Б-ка всемирной литературы. Серия первая. Литература Древного Востока Античного мира, Сред. веков, Возрождения, XVII и XVIII вв. ; Т. 27 ).

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული პოეზია

სხვა ავტორები: Заболоцкий, Николай Алексеевич. ( 1903-1958 . ); Абашидзе, Ираклий ; Кобуладзе, Серго ;

UDC: 821.353.1-13

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას