ვაჟა-ფშაველა, მწერალი, (1861-1915)

თხზულებანი : ლექსები, პოემები, მოთხრობები, პიესები / ვაჟა-ფშაველა ; [გ. ნატროშვილის შესავ.წერილით ; რედ.: ი. აბაშიძე] ; ალ. აბაშელის შენიშვნებით და ა. შანიძის ლექსიკონით.. - თბილისი : საბჭოთა მწერალი, 1960. - 909 გვ.

შენიშვნები: ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი.
ფორზაცზე: „ი. გრ. 1960. 5 სექტ.“

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა

სხვა ავტორები: ნატროშვილი, გ. ; აბაშიძე, ირაკლი, ; შანიძე, აკაკი, ;

UDC: 821.353.1-1 + 821.353.1-11 + 821.353.1-32 + 821.353.1-2

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას