ერისთავი, რაფიელ, (1824-1901)

თხზულებანი : ტ. 3 : მოთხრობები და სცენები / რ. ერისთავი. - თბილისი : სახელგამი, 1937 (პოლიგრაფკომბინატი). - 256 გვ.. - ( ქართული კლასიკური მწერლობა ).

შენიშვნები: ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი. თავფურცელზე: „ი. გრ. 1938. 22/I“.შმუცტიტულზე: „ი. გრ. 1938. 20/I. აკლია ლექსიკონი“.ფორზაცზე: „1. ბიბბაში, პირტაში, გვ. 165, 171. 2. პაჟარნი. 173. 3. თათარიახნად, 178. 4. იარალიში, 85“. იქვე: „აკაკის კინტო, 172. მაჯამა, 185. ანაგოჯი, 185. სათარა, 249. სუნდუკ. ა. ცაგარ., 173. 177. კინტოკრატები, 155. ოპერა, 185. ნაჩხატი, 88. Отцы и дети, 95. ცახე – 91. „ვ. ტყაოსანი“. გვ. 8. კახეთის გზა, 149. შეშუდი, 151, ფიშქარი, 151“აღნიშნულ გვერდებზე მითითებული სიტყვები ხაზგასმულია ცალკე ან შესაბამისი კონტექსტით. არის მინაწერებიც.გვ. 99. მოხაზულია: „რა გინდა, დედავ და თვალო?...“ მიწერილია: „ა. ც. (I გამოც)“.გვ. 150. მოხაზულია 7 სტრიქონი, დაწყებული: „კალიაზედ, რომელსაც…“ და მიწერილია: „სირაჯები“. ხაზგასმულია: „ბოღაზია“, მიწერილია: „ყელი“.გვ. 161. სცენას – „თავშალი მათხოვეო“ – ბოლოში მიწერილი აქვს: „თეატრი“, 1888 წ., № 24“..გვ. 171. ხაზგასმულია: „თუკი ჩემი და არდაღანში გარდაიცვალა ფარდახტიანი საოფლით და დაკოდილებს თავი შესწირა“. „არშიაზე: „ბ. ჯორჯაძე?“ ხაზგასმულია: „ულვაშ მოპარსულიც იყოს“ და მიწერილია: „ე. ი. მსახიობი? გადაკრულადაა ნათქვამი. ძველად მსახიობები არ უყვარდათ“.გვ. 172. არშიაზე: „აკაკი და სუნდუკ“. გვ. 178. ტექსტში ხაზგასმულია: „კენჭაძე“ და სქოლიოში მინაწერი: „მანსვეტაშვილი“.გვ. 179. ხაზგასმულია: „კალმუხის ბიჭები“ და მიწერილია: „калмык“.გვ. 181. ხაზგასმულია: „ყუმარეზედ“ და მიწერილია: „ყომარი“.გვ. 253. შენიშვნებში ხაზგასმულია: „27. თეატრში (გვ. 172–179)“ და მიწერილია: „ნ. გაბუნიაზე“. ქვევით, ტექსტის ბოლოს მიწერილია: „აკლია: 1. „ხათაბალა (იხ. „ჩანგი“). 2. „მარილის მოყვანა“ (იხ. „ჩანგი“)“.გვ. 252-სა და 253 შორის ჩადებულია ქაღალდის ნაჭერი მინაწერით: „რ. ერისთ. სცენები. თითო ნომერში ორი სცენაა. „ივ.“, 1877, № 7, 9, № 12“.მეორე ცალში:გვ. 123. ხაზგასმულია: „მოწყულად“, მიწერილია: „მაწყულად“.გვ. 173. წაშლილია სიტყვა: „ამ პიესამ“ და მიწერილია: „აკაკის კინტომ“.გვ. გვ. 172–175 მოხაზულია მთელი გვერდი ან აბზაცები და მიწერილია: „არა“.გვ. 177. მოხაზულია სიტყვა: „ოცნებობს“ და მიწერილია: „იოცებს ი. გრ.“

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა
ქართული პროზა

UDC: 821.353.1-32 + 821.353.1-2

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას