აბაშიძე, კიტა, ლიტერატურათმცოდნე, კრიტიკოსი, პუბლიცისტი, (1870-1917)

ეტიუდები XIX საუკუნის ქართული ლიტერატურის შესახებ / კიტა აბაშიძე ; დ. გამეზარდაშვილის რედაქციითა და შესავალი წერილით. - მე-2 გამოცემა. - თბილისი : საბჭოთა საქართველო, 1970. - 519 გვ.

საგნობრივი რუბრიკები:
ლიტერატურა
ქართული ლიტერატურა
ქართული ლიტერატურის ისტორია
ქართული ლიტერატურის კრიტიკა

სხვა ავტორები: გამეზარდაშვილი, დავით, , ფილოლოგი, მეცნიერი, ქართული ლიტერატურისა და ჟურნალისტიკის ისტორიკოსი, ( 1920-1985 );

UDC: 821.353.1.09

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას