ლორთქიფანიძე, ნიკო, მწერალი, (1880-1944)

თხზულებათა სრული კრებული : 4 ტომად. ტ. 2 / ნიკო ლორთქიფანიძე ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია ; რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტი ; [რედ. დ. ბენაშვილი]. - თბილისი : საბჭოთა საქართველო, 1959. - 651 გვ.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული მოთხრობა
ქართული პიესა

სხვა ავტორები: ბენაშვილი, დიმიტრი, , ლიტერატურათმცოდნე, კრიტიკოსი, ( 1910-1982, );

საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია ; რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტი

UDC: 821.353.1-32+821.353.1-2

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას