რუსთველი მსოფლიო ლიტერატურაში : წგ. 3 / შემდგ.: ნ. ბეპიევა, ო. გოლიაძე, დ. დგებუაძე, დ. მენაბდე, ლ. მენაბდე, ვ. შადური, ო. ჭურღლია ; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რუსთველის კაბინეტი. - თბილისი, 1988. - 687 გვ.

შენიშვნები: შენიშვნები 610-658 გვ;
შემოკლებათა განმარტება 659-665 გვ;
პირთა საძიებელი 666-686 გვ;
პარალ. თავფურცელი რუსულ ენაზე.

ბიბლიოგრაფია 58-184 გვ.საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული პოეზია
ქართული პოემა
რუსთველოლოგია

სხვა ავტორები: ბეპიევა, ნ. ; გოლიაძე, ო. ; დგებუაძე, დ. ; მენაბდე, დ. ; მენაბდე, ლ. ; შადური, ვ. ; ჭურღლია, ო. ;

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რუსთველის კაბინეტი

UDC: 821.353.1-1.09

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას