ქართული რეალიზმის სათავეებთან / რედ.: ირმა რატიანი, თამარ შარაბიძე ; შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. - თბილისი : თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 2015. - 196 გვ.

9789941134715

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურის ისტორია
ქართული ლიტერატურის კრიტიკა
ქართული რეალიზმი

სხვა ავტორები: რატიანი, ირმა ; შარაბიძე, თამარ ;

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი

UDC: 821.353.1.02+821.353.1.09

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას