ლევან გოთუასადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები : თელავი, 2016 წლის 17-18 ივნისი / თელავის ი. გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოება. - თბილისი, 2016. - 53 გვ. - ( "კლასიკოსთა გაკვეთილები" ).

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურის ისტორია
ქართული ლიტერატურის კრიტიკა
ლევან გოთუა
სამეცნიერო კონფერენცია

თელავის ი. გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოება

UDC: 821.353.1.09+821.353.1(092 გოთუა, ლ.)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას