ნათაძე, ნოდარ, (1929−)

დროთა მიჯნაზე : მასალები რენესანსის პრობლემებისათვის ქართულ მწერლობაში / ნოდარ ნათაძე ; რედ. მ. წიკლაური. - თბილისი : საბჭოთა საქართველო, 1974. - 263 გვ.

ბიბლიოგრაფია შენიშვნებში

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურის ისტორია და კრიტიკა
რენესანსი ქართულ მწერლობაში

სხვა ავტორები: წიკლაური, მ. ;

UDC: 821.353.1.09

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას