გოგოლიშვილი, ოთარ, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, (1957−)

სამხრეთ–დასავლეთ საქართველო უცხოელ მოგზაურთა ჩანაწერებში / ოთარ გოგოლაშვილი ; [რედ.ა. დაუშვილი ; რეცენზენტები: კ. წენგუაშვილი, ლ. ნანიკაშვილი ; კომპ. უზრუნველყოფა: ა. რუაძე, მ. ბუტიკაშვილი]. - თბილისი : უნივერსალი, 2009. - 102 გვ. : ილ.

შენიშვნები: ბიბლიოგრ. : გვ. 99 – 101.

რეზიუმე ინგლ.

9789941124563

საგნობრივი რუბრიკები:
მოგზაურობა სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში
სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო
სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიული წყაროები

სხვა ავტორები: დაუშვილი, ა. ;

UDC: 910.4+908](479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას