მახარაძე, ფ.

ეგნატე ნინოშვილის დრო, ცხოვრება და შემოქმედება / ფ. მახარაძე. - თბილისი, 1930. - 111 გვ.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა
ნინოშვილი ეგნატე
ცხოვრება და შემოქმედება

UDC: 821.353.1.092(ნონეშვილი,ე,)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას