ვაჟა-ფშაველა, მწერალი, (1861-1915)

თხზულებათა სრული კრებული : 5 ტომად : ტ. 2 : პოემები / ვაჟა-ფშაველა ; [ტექსტი გამოსაც. მოამზადა, ვარიანტები და შენიშვნები დაურთო ც. კალაძემ]. - თბილისი : საბჭოთა საქართველო, 1961. - 397 გვ. : 1ფ. პორტრ..

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა
ქართული პოეზია

სხვა ავტორები: კალაძე, ც ;

UDC: 821.353.1 + 821.353.1-1

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას