მოდერნი თბილისში=Art Nouveau in Tbilisi : გზამკვლევი, რუკა და მარშრუტები=Guide Book, Map and Routes. [ფოტოების, მარშრუტების, ტექსტებისა და ანოტაციების ავტორი : ნესტან თათარაშვილი]. - თბ., 2008. - 200გვ. : 1ფ. რუკა.

შენიშვნები: ბიბლიოგრაფია : ვ. ბერიძე, თბილისის არქიტექტურა 1801–1917წწ. 1 ტ. თბილისი 1963. თ. გერსამია, ძველი თბილისი. 1984წ.

UDC: 7.036(479.22-25)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას