აკანელი, გრიგოლ

მოისართა ტომის ისტორია / გრიგოლ აკანელი ; სომხური ტექსტი ქართული თარგმანით და კომენტარით გამოსცა ნოდარ შოშიაშვილმა ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია ; საქართველოს შესახებ არსებული უცხოური წყაროების კომისია ; [გ. წერეთელი ; სომხური წყაროების სერიის რედაქტორი ილ. აბულაძე]. - თბილისი : საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, 1961. - 220 გვ. - ( უცხოური წყაროები საქართველოს შესახებ, წგ. 5 ).

შენიშვნები: ტექსტი პარალელურ ქართულ და სომხურ ენებზე წიგნს ერთვის პირთა საძიებლები : გვ.209-220 თავფურცელზე ტექსტი რუსულ და ლათინურ ენებზე

საგნობრივი რუბრიკები:
ისტორია
საქართველოს ისტორია
მონღოლთა შემოსევები

სხვა ავტორები: წერეთელი, გიორგი, ( 1842-1900 ); აბულაძე, ილია, , ( 1901-1968 ); შოშიაშვილი, ნოდარ ;

საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია საქართველოს შესახებ არსებული უცხოური წყაროების კომისია

UDC: 94(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას