ლორთქიფანიძე, ნიკო, მწერალი, (1880-1944)

თხზულებანი : 4 ტომად. ტ. 1 : მოთხრობები, 1905-1913 / [სარედ. კოლ.: გ. გვერდწითელი, მ. ლორთქიფანიძე, გ. მიქაძე და სხვ. ; რუსთაველის სახ. ქართ. ლიტ. ისტორიის ინ-ტი ; ტომი გამოსაც. მოამზადა, ვარიანტები და შენიშვნები დაურთო ს. ყუბანეიშვილმა ; ტომის რედ. გ. გვერდწითელი]. - თბ. : საბჭოთა საქართველო, 1973. - 513 გვ.

შენიშვნები: ბ. ჟღენტის შესავალი წერილით-"ნიკო ლორთქიფანიძე"

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული მხატვრული პროზა

UDC: 821.353.1 + 821.353.1-32

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას