ზომლეთელი, ნოე, (1880-1938)

ლექსები / ნ. ზომლეთელი. - ტფილისი : სახელგამი, 1926 (პოლიგრაფტრესტის მე-2 სტ.). - [1],129,[3] გვ. : პორტრეტი - ( თანამედროვე პოეტები ).

შენიშვნები: ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი. თავფურცელზე: „ი. გრ. 1926. 30. XII“ გვ. 32. შინაარსის ბოლოს მიწერილია: „ამ წიგნის რეცენზია („მნათობი“, 1926 წ. № 10–11 (30–31).“ ფორზაცის მე-3 გვერდზე ამონაჭერი გაზეთიდან შ. ნუცუბიძის წერილი „ნ. ზომლეთელის ლექსები“, მინაწერით: „კომ“, 1926, 20 ოქტ.“

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა

UDC: 821.353.1-1

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას