ჯაფარიძე, ოთარ

ქართველ ტომთა ეთნიკური ისტორიის საკითხისათვის : არქეოლოგიური მონაცემების მიხედვით / ოთარ ჯაფარიძე ; [რედ. ალ. ჯავახიშვილი]. - თბილისი : უნ-ტის გამ-ბა, 1976. - 361 გვ. : ილ.

შენიშვნები: შესავალი

რეზიუმე რუსულ ენაზე

საგნობრივი რუბრიკები:
არქეოლოგია
საქართველოს არქეოლოგია
არქეოლოგიური გათხრები საქართველოში

სხვა ავტორები: ჯავახიშვილი, ალექსანდრე, ( 1875-1973 );

UDC: 902.2(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას